Hem    |    Kontakt 

CHRISTER LINDEN 
HR-specialist & Civilekonom 

e-mail: christer.linden@echodelta.se    Phone: +46(0)707432807                          Hämta CV

Senior affärsfokuserad konsult. Ekonom med positionering mot strategisk och operativ HR.  Handlingsorienterad, proaktiv, som med tydlighet driver mot vision och mål och som kopplar HR till affären och, inte minst, ekonomi. Lång erfarenhet av ledande roller som inneburit såväl strategiskt som operativt ansvar inom områdena HR, ekonomi och projektledning. Senast HR-specialist på Akademiska sjukhuset inom arbetsrätt, facklig samverkan, förhandlingar, kalkylering, KPI, verksamhetsoptimering samt koppling HR-ekonomi. Stor förmåga att snabbt sätta mig in i nya uppdrag, handskas med problem när de uppstår och är en engagerad person med förmåga att initiera och skapa resultat och förändring i komplexa miljöer. Kan ta såväl rena som mixade uppdrag inom områdena management, ekonomi och HR. Såväl nuvarande uppdrag som tidigare har också inneburit att ta fram och hålla utbildningar för såväl medarbetare som chefer.

Uppdrag
Exempel på uppdrag/projekt

Ledningsarbete: Ledningsgrupp, styrelse, styrgrupp, projektledare, budget och KPI, affärsplan, offentlig upphandling.

HR-specialist med inriktning arbetsrätt. Fackliga förhandlingar, arbetstidsmodeller, schemaläggning, affärsmässig optimering, förändringsledning, kalkyler, chefsstöd, projektledning och utbildningar.

Kommunikation till blivande medarbetare samt inrangering (fackliga förhandlingar) vid verksamhetsövergång omfattande 350+ medarbetare och 3 kollektivavtal

Ansvar för operativa HR-frågor inom upphandlad ambulanssjukvård såsom bemanning, rekrytering, rehab, arbetsmiljö, lokala fackliga förhandlingar etc. Genomfört lokala fackliga förhandlingar på uppemot 20 arbetsställen och hanterat övriga centrala HR-ärenden inom affärsområdet såsom anmälningar enligt Lex Maria, avvikelser, rekrytering av avdelningschefer etc.

Operativt ansvarig för avvecklingsorganisation/projekt Ambulans Stockholm (5 arbetsställen ca 100 medarbetare) efter förlorad upphandling med prioriterat mål att leverera ambulanstid enligt avtal till sista dag. Leverans 99,6%.

Projektledare för och drivit uppstartsprojekt för liggande sjuktransport i Östergötland.

Verksamhetsägare för verksamhetsnära IT-system (bl.a. SL-Access). Initierat övergång till agil utveckling och prioritering enligt MSCW-metod, ordförande i CAB, föredragande i styrgrupp, ansvarig för utveckling av förvaltningsmodell (Pm3).

Projekt som omfattat upprättande av affärsplan, att ta fram modell för företagets IT-förvaltning, Identifiering av verksamhetens processer och upprättande av processkarta samt struktur för verksamhetshandbok inklusive avvikelsehantering (C3) och underlag för certifiering enligt ISO 14000 respektive 9000.

Projektledare för forsknings & utvecklingsprojektet ”smart samåkning i taxi” som drevs inom ramen för och delfinansierat av Energimyndighetens program för energieffektivisering.
Copyright © 2015 Christer Linden

Senaste uppdrag

Akademiska Sjukhuset september 2015-November 2018

HR-specialist på enheten för arbetsrätt och arbetsgivarfrågor

Uppdrag & anställningar

Akademiska Sjukhuset               Interim HR-Specialist
Trafikförvaltningen(SL)               Affärsområdesansvarig
Svanströms El & VVS                  Interim CEO
Taxi Stockholm                          Interim Projekt-                                                & processledare
Sirius Ambulans                         COO
Sirius Ambulans                         Verksamhetscontroller
Utställningscentrum                    CEO/CFO(ägare)
Expand International                   Styrelseordförande
Feinstein BDO Konsultgrupp
        COO   
AV-Huset                                   Ekonomichef / Tf VD 
Bertil Olssons revisionsbyrå         revisor
Kungliga Flottan (HMS Norsten)   EttO (Försteofficer)

Utbildningar

Kreativt skrivande 18p          Södertörns Högskola

Ledarskapstermin                 Södertörns Högskola
       Ledarskapsteorier 7,5p
       Ledarskap i andra kulturer 7,5p
       Personaladministration & kompetensutveckling 15p

Ekonomlinjen 110p                Stockholms Universitet
(motsvarar 165 nya poäng)

Kurser/Certifieringar

Praktisk Projektledning           Wenell Management
Lean Administration               Företagsuniversitetet

IT

Allmän IT-förståelse     mycket hög
Microsoft word             hög
Microsoft excel             hög
Microsoft outlook          medel
PowePoint                    hög
Adobe Acrobat              hög

System

Agresso, Visma, Hogia, FLEX, Time Care, Besched, Primula, C3, Projectplace, MS Project, Office 365, DocPlus

Språk

Svenska             modersmål
Engelska             flytande
Tyska                 grundläggande